18 Historický vývoj monetární politiky

Vývoj úlohy státu v peněžní oblasti:

   první peníze byly raženy již před mnoha sty lety a byly zhotoveny obvykle z drahých kovů. Stát určoval pravidla ražby mincí a později emise státovek (předchůdce papírových peněz). Zlaté mince byly v oběhu postupně nahrazeny papírovými penězi (bankovkami), které byly kryty zlatem - hovoříme o systému tzv. zlatého standardu. V souvislosti s rozvojem mezinárodních trhů a nerovnoměrného rozdělení zásob zlata mezi zeměmi se ukázala počátkem 20. století vazba papírových peněz na zlato neudržitelná;

   s procesem demonetizace (zmenšování vazby peněz na drahé kovy - Au, Ag) význam státu v monetární oblasti roste.

   s pádem zlatého standardu (stav, kdy emitované peníze musely být podloženy zlatem a jejich hodnota byla na množství zlato v trezorech centrální banky vázána) vznikla v krizových letech, např. období válek, nebo  velké hospodářské krize 1929-1933,  potřeba státních zásahů do peněžního oběhu a úroků (viz J. M. Keynes a jeho učení).

   zlaté krytí a směnitelnost papírových peněz za zlato byly rušeny postupně, například volná směnitelnost US dolaru za zlato byla definitivně zrušena v roce 1971.

 

předchozí strana    obsah      následující strana            test   

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.