18 Historický vývoj monetární politiky

Vývoj úlohy státu v peněžní oblasti:

   první peníze byly raženy přibližně před 2500 lety a byly zhotoveny z drahých kovů. Stát určoval pravidla ražby mincí a později emise státovek (předchůdce papírových peněz). Zlaté mince však byly v oběhu postupně nahrazeny papírovými penězi (bankovkami), které byly kryty zlatem - hovoříme o systému tzv. zlatého standardu. V souvislosti s rozvojem mezinárodních trhů a nerovnoměrného rozdělení zásob zlata mezi zeměmi se ukázala počátkem 20. století vazba papírových peněz na zlato neudržitelná.;

   s procesem demonetizace (zmenšování vazby peněz na drahé kovy - Au, Ag) význam státu v monetární oblasti roste.

   s pádem zlatého standardu (stav, kdy emitované peníze musely být podloženy zlatem a jejich hodnota byla na zlato vázána) vznikla v letech 1929-1933 potřeba státních zásahů do peněžního oběhu a úroků (viz J. M. Keynes a jeho učení).

   zlaté krytí a směnitelnost papírových peněz za zlato byly nejprve zrušeny

  • ve vnitřních peněžních obězích jednotlivých vyspělých zemí (období Velké hospodářské krize v 30. letech 20. století), 

  • v mezinárodních podmínkách byla směnitelnost US dolaru za zlato definitivně zrušena na počátku 70. let 20. století.

 

předchozí strana    obsah      následující strana            test