17 Postavení monetární politiky

Význam monetární politiky v konkrétním národním hospodářství je ovlivněn především:

   rolí peněz v ekonomice - v tržní ekonomice je úloha peněz dominující,
   postavením a úlohou centrální banky - v ČR je to ČNB, která se řídí zákonem o ČNB,
   strukturou bankovního systému (jedno či dvoustupňový) - v ČR je od roku 1990 dvoustupňový bankovní systém,
   existence či neexistence peněžních a kapitálových trhů - v ČR existují tyto trhy, ale procházejí procesem výrazných změn. Velký vliv zde má propojování národních trhů a vznik globálních finančních trhů.
   rozsahem a intenzitou platebního styku se zahraničím - ČR je malou velmi otevřenou ekonomikou, proto je u nás výrazný vliv platebního styku se zahraničím,
   ostatní vlivy - v ČR má významný vliv proces sbližování s Evropskou unií a naše snahy o integraci do Evropské unie EU. V EU existuje jedna nadnárodní centrální banka pro celou eurozónu (Evropská centrální banka ECB se sídlem v Německu ve městě Frankfurt nad Mohanem) a národní centrální banky zemí Evropské měnové unie (EMU) se vzdaly řady svých národních kompetencí v její prospěch (například Národná banka Slovenska přenechala některé kompetence ECB). ČR zatím není v Evropské měnové unii EMU a má vlastní měnu, tedy může řešit vlastní monetární politiku a využívat široký rámec jejích nástrojů.

 

předchozí strana    obsah      následující strana                        test         

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.