19 Bankovní systém v ČR

Od roku 1990 je v ČR dvouúrovňový bankovní systém

1.      centrální banka - Česká národní banka ČNB - státní instituce plnící úkoly v oblasti monetární politiky, nepodnikatelský subjekt;

2.      obchodní banky -

     subjekty podnikající za účelem dosažení zisku,

     získávají licenci k bankovní činnosti od ČNB(v roce 2000 mělo platnou licenci k provádění bankovních služeb na území ČR 42 bank),

     podléhají bankovnímu dohledu ČNB,

     řídí se zákonem o bankách a dalšími specializovanými zákony;

Se vstupem ČR do EU bude náš bankovní trh otevřen všem bankovním institucím států Unie, takže licenční režim bude pravděpodobně zachován pouze pro subjekty z nečlenských států EU.

 

předchozí strana    obsah      následující strana                test