19 Bankovní systém v ČR a SR

Od roku 1990 byl v ČSFR dvouúrovňový bankovní systém, který pokračoval i po roce 1993, kdy se rozdělilo Slovensko (SR) a Česko (ČR)

1.      centrální banka - ČR: Česká národní banka ČNB; SR: Národná banka Slovenska NBS  - státní instituce plnící úkoly v oblasti monetární politiky, nepodnikatelské subjekty;

2.      obchodní banky -

     subjekty podnikající za účelem dosažení zisku,

     získávají licenci k bankovní činnosti od centrální banky (v březnu 2019 mělo například platnou licenci k provádění bankovních služeb na území ČR 50 bank a poboček zahraničních bank),

     podléhají bankovnímu dohledu příslušné centrální banky,

     řídí se zákonem o bankách a dalšími specializovanými zákony;

Se vstupem ČR a SR do Evropské unie EU byl náš bankovní trh otevřen všem bankovním institucím států EU, takže platí zde jednotná bankovní licence (držitel licence udělené domovským orgánem dohledu je oprávněn vykonávat činnosti vyplývající z jeho licence i na území jiného členského státu Evropské unie bez nutnosti žádat o licenci tohoto státu).

 

předchozí strana    obsah      následující strana                test   

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.