21 Nezávislost centrální banky

Centrální banka je jedna ze státních institucí, které rozhodující měrou určují hospodářskou politiku (HP) státu. Dalšími institucemi jsou v parlamentní demokracii Parlament a vláda. Každá z těchto institucí má svou úlohu v ekonomickém systému, kterou zjednodušeně můžeme rozlišit podle nástrojů HP:

   monetární politika (stabilita měny, inflace)- zastřešuje centrální banka;
   fiskální politika
(veřejné rozpočty) - navrhuje a provádí vláda, schvaluje Parlament;
  důchodová a cenová politika
(regulace mezd, regulace cen) - navrhuje a provádí vláda, schvaluje Parlament;
   zahraničně obchodní politika
(cla, dovozní a vývozní kvóty apod.) - navrhuje a provádí vláda, schvaluje Parlament.

Všechny tři instituce mají z dlouhodobého hlediska společný cíl - zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj země při nízké nezaměstnanosti jejích obyvatel.

V řadě charakteristik se však tyto instituce liší:

  • Vláda a Parlament jsou významně ovlivněny politikou a výsledky voleb, ČNB je nepolitická instituce;

  • Centrální banka by měla být na vládě a Parlamentu co nejvíce nezávislá, protože jejich bezprostřední cíle se často rozcházejí - v zájmu udržení rozumné míry inflace často centrální banka provádí restriktivní měnovou politiku (a tím brzdí ekonomiku), vláda a Parlament však pro své voliče chtějí vykazovat ekonomický růst, kterého často dosahují expanzivní fiskální politikou (schodkový státní rozpočet) bez ohledu na nebezpečí inflačních tlaků.

Ekonomické analýzy hospodářských výsledků řady států světa potvrdily, že ekonomika těchto zemí dosahuje z dlouhodobého hlediska lepších výsledků, když centrální banky těchto zemí jsou co nejvíce nezávislé.

 

předchozí strana    obsah      následující strana        test   

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.