4  Podstata a cíle hospodářské politiky státu

Hospodářská politika je souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech ekonomické reality.

    cíle - většina ekonomů se shoduje na čtyřech základních makroekonomických cílech (tzv. magický čtyřúhelník, ale najdeme i pětiúhelníky, šestiúhelníky..., které sledují více ukazatelů. V jednoduchosti je krása, nám bude stačit čtyřúhelník):

     nástroje - pro nás základní členění je

  • monetární politika (nositelem je příslušná národní banka - v ČR je to ČNB, na Slovensku je to SNB, ale protože Slovensko nemá vlastní národní měnu, její nástroje jsou omezené),

  • fiskální politika (systém veřejných rozpočtů, státní rozpočet navrhuje vláda a schvaluje parlament),

  • důchodová politika (regulace mezd, regulace cen, nositelem je vláda, zprostředkovaně národní banka - hlídá inflaci),

  • vnější obchodní a měnová politika (celní politika - vláda, ale protože jsme členy Evropské unie EU, tak nemáme vlastní celní politiku; kurzová politika - národní banka, pokud má stát vlastní měnu, ovlivňuje její měnový kurz vůči ostatním světovým měnám; apod.).

    rozhodovací procesy - sem zařadíme například legislativní proces návrhu zákonů a jeho schválení parlamentem, rozhodovací procesy vlády, jednotlivých ministerstev, úřadu pro hospodářskou soutěž a dalších institucí, o kterých si budeme u jednotlivých témat povídat.

    opatření - stát je v moderní společnosti demokratickou institucí, ze svých činů se musí zodpovídat a musí prokazovat, že jedná v souladu s platnou legislativou. Proto veškerá opatření státu mají písemnou podobu a podle významu je můžeme členit na zákony, podzákonná opatření, vyhlášky, metodické pokyny apod.

předchozí strana    obsah      následující strana          test

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.