20 Funkce centrální banky

Centrální banka v podmínkách ČR nebo SR je státní institucí. Je to nepodnikatelský subjekt, tzn. že jejím základním úkolem není dosahovat zisk. Úkoly centrální banky můžeme stručně shrnout v následujících bodech:

   emisní funkce - jako jediná banka v zemi má právo emitovat nové peníze a staré stahovat z oběhu;

   banka bank - může obchodním bankám poskytovat úvěry za speciální úrokové sazby - v ČR: repo sazba, diskontní sazba, lombardní sazba; v SR: Jednodňové refinančné operácie; Hlavné refinančné operácie a Jednodňové sterilizačné operácie, stanovuje pravidla pro komerční poskytování úvěrů (např. úvěrové stropy), podrobněji viz přímé nástroje a nepřímé nástroje centrální banky;

   správce měnových rezerv a státního dluhu - centrální banka provádí finanční operace vlády, operuje se státními cennými papíry, uskutečňuje kurzovou politiku (v SR je kurzová politika omezena);

   bankovní dozor - má právo prověřovat legálnost bankovních operací, uděluje bankovní licence, provádí dohled nad peněžními a kapitálovými trhy;

   reprezentace - ČR a SR jsou členy mezinárodních institucí MMF (Mezinárodní měnový fond), Světová banka a představitel centrální banky zde ČR zastupuje.

Veškeré aktivity centrální banky směřují k primárnímu úkolu, a tím je udržení měnové stability země. Ta je z pohledu ukazatelů magického čtyřúhelníku zobrazena především mírou inflace.

předchozí strana    obsah      následující strana           test    

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.