22 Obchodní banky a jejich podnikání

Obchodní banky jsou podnikatelskými subjekty a podnikají za účelem dosažení zisku.

Operace obchodních bank:

   depozitní služby (pasivní povahy) banka je v pozici dlužníka a  platí úroky z vkladů;

   úvěrové operace (aktivní povahy) banka je v pozici věřitele a získává úroky z poskytnutých úvěru;

   převody peněz a další služby zákazníkům (zprostředkovatelské povahy) banka je poskytovatel služby za kterou získává poplatky.

V zásadě je tedy zisk bank dosažen z úrokového rozpětí (úroky přijaté mínus úroky vydané) a z poplatků za služby. V současné době sílí tendence k rozšiřování služeb klientům a  zvyšování podílu poplatků na výsledném zisku banky.

Při svém podnikání by měly banky dodržovat určité důležité zásady.

 

předchozí strana    obsah      následující strana        test