23 Zásady podnikání obchodní banky

Dále uvedená pravidla a jejich respektování mají pomoci bance k dosažení zisku při minimalizaci rizik:

   zásada rentability - banka by měla provádět jen operace, které jsou ziskové (neuzavírat obchody o kterých předem ví, že budou ztrátové);

   zásada likvidity - schopnost dostát v kterémkoliv okamžiku svým závazkům vůči klientům (tzv. zlaté bankovní pravidlo: "Časový průběh aktivních operací musí odpovídat časovému průběhu pasivních operací.");

   zásada jistoty - každá bankovní operace je do určité míry spojena s riziky a úkolem banky je tato rizika minimalizovat. Rizika jsou především

      1.      úvěrová a úroková,
2.      devizová,
3.      inflační.

Vzhledem k tomu, že banky vedou mezi sebou konkurenční boj, snaží se někdy získat konkurenční výhodu překročením výše uvedených pravidel. Tím ovšem zvyšují rizika svého podnikání a v konečném důsledku to může vést k jejich bankrotu.

 

předchozí strana    obsah      následující strana         test   

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.