52. Ceny a inflace

Ceny na trhu nejsou stabilní. Jeden z významných faktorů, který je ovlivňuje je hodnota peněz, kterými se ceny měří. Ani hodnota peněz není stabilní. Vztah peněz a zboží je dán tzv. rovnicí směny

         P . Y = M . V      kde P jsou ceny, Y objem zboží (HDP), M množství peněz v oběhu, V rychlost oběhu peněz

Pokud peníze ztrácejí svou hodnotu, hovoříme o inflaci (znehodnocení peněz). Opakem inflace je deflace (peníze mají vyšší hodnotu). 

Příčiny inflace: 
      
inflace tažená poptávkou, 
      
inflace tažená nabídkou.

Inflace je makroekonomický pojem. Míra inflace (míra znehodnocení peněz) se uvádí v procentech.

Typy inflace podle velikosti: 
      
inflace mírná, 
      
inflace pádivá, 
      
hyperinflace.

Formy inflace:
    otevřená inflace - nejběžnější, měřená mírou inflace,
    skrytá inflace - ceny se nemění, ale výrobky jsou stále nižší kvality,
    potlačená inflace - ceny se nemění, ale lidé přesto nekupují zboží, je to typická inflace při převisu nerealizované poptávky (na trhu není to, co by lidé chtěli) a inflace vynucených úspor.

Zajímavý je pojem taxflace, který znamená, že inflačním znehodnocením peněz dochází zároveň i ke zvyšování daňové zátěže u progresivních daní (daň z příjmu fyzických osob), kde jsou pevně dány rozpětí příjmů, ovšem díky znehodnocení se reálné mzdy zdaňují s postupem inflace více a více.

předchozí strana    obsah      následující strana               test