54. Inflace tažená nabídkou

   Inflace tažená nabídkou - proces rozběhu inflační spirály je obdobný jako u inflace tažené poptávkou. Odlišnost je v tom, že první impuls pro zvyšování cen, který je v tomto případě na straně agregátní nabídky (především nabídka firem). 

   Typickým příkladem je zvýšení cen nabídky v důsledku zdražení vstupů do výroby (materiálů, energií, kapitálu atd.), proto se někdy inflaci tažené nabídkou říká nákladová inflace.  Poptávka (především domácnosti) pak volá po zvyšování mezd, to způsobí opětovné zvýšení cen nabídky a inflace bují.

Hlavní příčiny nabídkové inflace:

  rychlý růst výrobních nákladů (např. ropné krize apod.),
  monopolistická struktura hospodářství - brání volnému pohybu cen a monopol má tendenci požadovat monopolně vysokou cenu,
  nečekané výpadky zemědělské produkce - přírodní a jiné katastrofy,
  administrativní bariéry dovozu atd.

Zvláštním případem je setrvačná inflace, kdy už pouhé očekávání výrobců, že ceny půjdou nahoru, je vede ke zvyšování cen (řada z nich má uzavřené kontrakty na půl roku dopředu a více, nejsou schopni pružně reagovat na vývoj cen, proto raději do kalkulace cen připočtou inflační očekávání).

předchozí strana    obsah      následující strana            test