60. Délka nezaměstnanosti a její důsledky

       Krátkodobá nezaměstnanost - do 6 měsíců - jedná se především o frikční nezaměstnanost. Nezaměstnaný aktivně hledající práci věří, že nějakou práci získá. Neztrácí svou kvalifikaci a pracovní návyky, má motivaci k například k rekvalifikaci.

     Dlouhodobá nezaměstnanost - rok a delší. Nezaměstnaný ztrácí zájem hledat práci, ztrácí sociální kontakty, pracovní návyky a kvalifikaci. Dlouhodobá nezaměstnanost je mnohem závažnější jak pro člověka jako jedince, tak pro společnost jako celek. Tito nezaměstnaní někdy končí jako bezdomovci a je zde potenciál k trestné činnosti (krádeže, drogy). Resocializace je pak velmi těžká a nákladná.

předchozí strana    obsah      následující strana             test