61. Problémy měření nedobrovolné nezaměstnanosti

  Stát měří nedobrovolnou nezaměstnanost pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti.                  

  Měřit je společnost schopna pouze oficiální nezaměstnanost - tedy počty nezaměstnaných, kteří se nahlásí na úřadech práce a požadují jejich pomoc při vyhledávání práce nové, rekvalifikaci a získávání podpory v nezaměstnanosti. 

  • Řada lidí ovšem z různých důvodů úřady práce nekontaktuje a do evidence nezaměstnaných se nedostane. Skutečná míra nezaměstnanosti by z tohoto důvodu byla o něco vyšší než míra oficiálně vypočítaná. 

  • Na druhou stranu je však řada lidí, kteří jsou evidovanými nezaměstnanými a načerno pracují, takže správně by ze statistik měli být vyloučeni.

předchozí strana    obsah      následující strana           test