74. Tři základní pilíře EU

Smlouva o Evropské unii z roku 1992 (tzv. Maastrichtská) postavila spolupráci zemí Evropy na zcela nových základech, které můžeme stručně shrnout jako tři základní pilíře:

       1.     hospodářská a měnová unie, zavedení společné měny eura,
  2.     spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí - větší autorita a vliv Evropského parlamentu,
                   výzkum, vývoj, vzdělávání, zdravotnictví, občanství EU,
  3.     společná zahraniční a bezpečnostní politika.

Všimněte si, že integrace už postupuje nejen v čistě ekonomických oblastech. Zasahuje do oblastí sociálních, bezpečnostních, do oblasti práva, sjednocování technických norem atd.

Ne všechny pravomoci a odpovědnosti jsou však přeneseny na nadnárodní úroveň. V ekonomické oblasti mají nejvyšší stupeň nadstátního regulování:

společná obchodní politika (včetně společné celní a zahraničně obchodní politiky vůči nečlenským zemím - zde jsou stále silné ochranářské prvky),

společná politika v oblasti zemědělství a rybolovu (zemědělství v EU je silně dotováno včetně dovozních vyrovnávacích  cel a subvencí na podporu vývozu zemědělských přebytků),

společná politika v oblasti dopravy.

Ostatní aktivity zůstávají více či méně v kompetenci jednotlivých členských států.

 

předchozí strana    obsah      následující strana