75. Konvergenční kritéria

Maastrichtská smlouva definovala základní požadavky na hospodářské parametry zemí, které se chtějí připojit k Evropské unii. Říká se jim konvergenční kritéria a bylo by dobré, abyste je znali, protože jednak se nás budou osobně dotýkat a jednak je možné je brát obecněji jako rozumné ekonomické mantinely pro fungování stabilních vyspělých národních ekonomik:

   základní ekonomická konvergenční kritéria:

     1.     míra inflace nesmí překročit 1,5% nad průměr míry inflace tří nejlepších států EU (v prosinci 1999 to bylo 1,7%);

     2.     celková zadluženost státu (veřejných financí) nesmí překročit 60% HDP země;

     3.     roční schodek veřejných rozpočtů nesmí překročit 3% HDP země;

     4.     úroková míra se nesmí odchylovat o více než 2% od průměrné úrokové míry tří nejlepších států EU ( v roce 1997 to bylo 7,8%);

     5.     země, která se chce stát členem měnové unie (nahradit domácí měnu eurem), musí minimálně dva roky před vstupem prokázat měnovou stabilitu a nesmí devalvovat svou měnu (oficiálním aktem snížit její kurz k ostatním cizím měnám).

   

předchozí strana    obsah      následující strana