529 Hmotný dlouhodobý majetek

Každá firma potřebuje mít kde vyrábět a na čem vyrábět.

  Hmotný dlouhodobý majetek (HDM) zahrnuje např. budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky atd.,

 Charakteristiky:

Podrobněji může být členěn na movitý a nemovitý.

 

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.