530 Nemovitost

Nemovitost je pozemek, budova  nebo stavba pevným základem spojená se zemí.

Nemovitosti patří mezi hmotný dlouhodobý majetek a mají relativně dlouhou dobu odepisování (20-30 let).

Převod (prodej, darování, apod.) nemovitosti je spojen s úhradou daně z převodu nemovitosti.

Vlastnictví nemovitosti je evidováno na Katastrálním úřadu.

Vlastník nemovitosti musí každý rok platit daň z nemovitosti.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test