530 Nemovitost

Nemovitost je pozemek, budova  nebo stavba pevným základem spojená se zemí.

Nemovitosti patří mezi hmotný dlouhodobý majetek a mají relativně dlouhou dobu odepisování (20-50 let).

Převod (prodej, darování, apod.) nemovitosti byl spojen s úhradou daně z převodu nemovitosti - tato daň byla v roce 2020 zrušena.

Vlastnictví nemovitosti je evidováno na Katastrálním úřadu.

Vlastník nemovitosti musí každý rok platit daň z nemovitosti.

Pozemky se neodepisují (neopotřebovávají se a neztrácení na hodnotě).

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

© 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

 

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.