531 Nehmotný dlouhodobý majetek

  Nehmotný dlouhodobý majetek (NDM)   je součástí investičního majetku firmy a patří sem např. licence, know-how, software, firemní značka apod.

Charakteristiky:

 

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test