532 Finanční dlouhodobý majetek

  Finanční dlouhodobý majetek (FIM) je součástí dlouhodobého majetku firmy a patří sem např. dlouhodobé úvěrové cenné papíry (obligace, atd.), majetkové účasti v jiných firmách (např. formou vlastnictví akcií) a další finanční majetek.

Charakteristiky:

 

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test