533 Způsoby pořízení DM

Firmy mají více možností, jak pořídit dlouhodobý majetek. Způsob pořízení se pak odrazí jak ve způsobu odepisování. Nejběžnější formy:

 

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test