534 Oceňování DM – HDM

Hmotný dlouhodobý majetek oceňujeme podle způsobu pořízení:

  pořizovací cenou - při nákupu od dodavatele

pořizovací cena = cena pořízení (cena nákupu) + náklady související s pořízením (např. doprava stroje, instalace, montáž apod.).

Tato charakteristika je velmi důležitá a finanční úřady důsledně prověřují, zda v účetnictví nebyly náklady související s pořízením dlouhodobého majetku zaúčtovány samostatně, protože ze zákona je firma povinna  tyto náklady vést jako součást ceny dlouhodobého majetku a odepisovat je.

   reprodukční pořizovací cenou - použije se v případech, kdy firma nemá od majetku doklad o jeho hodnotě.

To je např. při vkladu majetku z osobního vlastnictví do podnikání, pokud se jedná o majetek  starší než 5 let. Reprodukční pořizovací cena je stanovena  jako cena odhadní k datu, kdy je o dlouhodobém majetku účtováno.  Odpisy se pak dělají z této ceny;

   cenou ve vlastních nákladech - tato cena se používá v případě, kdy si firma sama vyrobí  dlouhodobý majetek.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

 

© 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

 

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.