535 Oceňování DM – NDM

Nehmotný dlouhodobý majetek oceňujeme stejně jako hmotný dlouhodobý majetek:

  pořizovací cenou,

  reprodukční pořizovací cenou,

  cenou ve vlastních nákladech.

Oceňování majetku úředním odhadcem se řídí zákonem č.151/1997 Sb., o oceňování majetku.

  předcházející strana     obsah     následující strana                       test