535 Oceňování DM – NDM

Nehmotný dlouhodobý majetek oceňujeme stejně jako hmotný dlouhodobý majetek:

  pořizovací cenou,

  reprodukční pořizovací cenou,

  cenou ve vlastních nákladech.

Oceňování majetku úředním odhadcem se řídí zákonem č.151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění novel..

  předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

 

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.