536 Oceňování DM – FDM

Finanční dlouhodobý majetek oceňujeme zásadně cenou pořízení (bez nákladů souvisejících s pořízením).

Finanční majetek se neodepisuje, tedy tato cena neslouží jako vstupní cena pro výpočet odpisů.

U akcií může být cena pořízení hodně odlišná od aktuální tržní ceny odpovídající kurzu akcie na burze, což ovšem není důvod pro změny evidence ceny pořízení v účetnictví.

  předcházející strana     obsah     následující strana                       test