536 Oceňování DM – FDM

Finanční dlouhodobý majetek oceňujeme v pořizovacích cenách  (včetně vedlejších nákladů souvisejících s pořízením).

Finanční majetek se neodepisuje, tedy tato cena neslouží jako vstupní cena pro výpočet odpisů.

U akcií může být cena pořízení hodně odlišná od aktuální tržní ceny odpovídající kurzu akcie na burze, což v účetnictví můžeme promítat formou přecenění.

  předcházející strana     obsah     následující strana                       test

 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.