537 Odepisování DM

Dlouhodobý majetek má dlouhodobou povahu - ve firmě má být používán déle než 1 rok. Jeho hodnota se tedy přenáší na nové výrobky postupně. Při používání se dlouhodobý majetek opotřebovává

Odepisování je postupné přenášení vstupní ceny DM do nákladů firmy.

Odpis je hodnota ročního opotřebení DM.

  Odpisy mají pro firmu funkci:

  Odpisy rozlišujeme:

Daňové odpisy lze počítat dvěma metodami:

  1.  rovnoměrné odepisování,

  2.  zrychlené odepisování.

Jednu z uvedených metod si firma u každého DM zvolí, ale pak ji musí dodržet po celou dobu odepisování.

  předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

 

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.