538 Funkce odpisů z pohledu firmy

Z pohledu firmy mají odpisy dvojí funkci:

   funkce nákladová - pomocí odpisů postupně (několik let, podle zařazení do odpisové skupiny konkrétního DM) přenášíme hodnotu DM do nákladů. Tím se liší DM od oběžného majetku (nákup materiálů, nářadí apod.), jejichž vstupní cenu může dát firma ihned celou do nákladů.

   funkce zdrojová - odpisy jsou pro firmu zdrojem financí např. pro nákup  nových strojů až starým strojům skončí životnost.

S pochopením této funkce má většina studentů problémy - zkuste si tedy situaci   představit následovně: pokud si odmyslíme první rok pořízení DM, ve všech dalších letech platí, že nevydáme reálně žádné peníze, ale účetně máme náklady ve výši  odpisů. Takto „ušetřené peníze“ už neprojdou zdaněním, proto bychom si je teoreticky mohli odložit do trezoru a šetřit si takto na nový stroj. Hovoříme o nich proto jako o zdroji pro možné financování potřeb firmy.

Obě funkce odpisů pro firmu nejlépe pochopíte v účetnictví.  

předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

 

 

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.