539 Funkce odpisů z pohledu státu

Z pohledu státu mají odpisy také více funkcí:

funkce fiskální - odpisy ovlivňují výši příjmů státního rozpočtu z daně z příjmu. Stát by měl mít proto teoreticky zájem na co nejnižších a nejpomalejších odpisech, aby měl vyšší okamžitý výnos daně z příjmu,

  funkce rozvojová - umožní-li stát podnikatelům rychle odepisovat dlouhodobý majetek, stimuluje je tím k rychlejší obměně strojního vybavení a k zavádění moderních technologií, které umožní rozvoj firem a tím i celého hospodářství.

V zásadě si tyto funkce protiřečí a je otázkou politické vůle a ekonomické rozvahy najít mezi těmito extrémy rozumný kompromis. Stojí za poznámku, že většina podnikatelů při dotazu, jakou změnu ze strany státu by ocenili, odpovídá, že by přivítali urychlení odepisování DM (tedy nikoliv přímé snížení sazby daně z příjmu, jak by většina z nás očekávala).

  předcházející strana     obsah     následující strana                       test

 

© 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

 

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.