546 Odpisy u leasingu

  Zvláštním případem pořízení investic je leasing:

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test