576 Inovace

Proces přípravy nového výrobku nazveme inovací a záleží na míře změny nového výrobku oproti původnímu výrobku, abychom rozlišili inovace do několika řádů. Drobná změna např. obalu výrobku bude inovací nejnižšího řádu a změna zásadní, kdy vyvineme nový výrobek na zcela odlišných principech fungování, bude inovace nejvyššího řádu. Inovace se nemusí týkat jen výrobku samotného ale i technologického postupu jeho výroby (teplárna vyrábí teplo pro domácnosti a lidé se bezprostředně nezajímají, jestli teplo vzniká hořením uhlí, plynu, či jiným způsobem, a přitom mezi těmito jednotlivými technologiemi výroby jsou zásadní rozdíly a volba technologie ovlivní i nákladnost konečného výrobku - tepla).

předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.