577 Plán výroby

Plán výroby formou bilance: 

 

Vybilancovat plán výroby (tedy uvést do rovnováhy potřeby se zdroji) je velmi obtížné. Už z tohoto stručného nástinu vidíte, že v plánu výroby potřebujeme sladit velmi mnoho a často protichůdných veličin. Z marketingového plánu můžeme například zjistit potřebu výroby výrobku, který bude mít velké nároky na kapacity určitého stroje (kapacity, které firma ani nemusí být schopna zajistit) a ostatní stroje budou naopak nevytížené. Totéž se nám může stát i u různých profesí zaměstnanců - někteří by se mohli strhnout a pracovat na tři směny a pro některé práce dočasně nebo trvale nemusí být. Stejně tak můžeme narazit i na ohraničenost našich financí a musíme hledat zdroje cizího financování.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.