578 Členění výroby

a) podle stupně mechanizace:

·       ruční výroba - práci vykonává člověk,

·       mechanizovaná výroba - práci vykonává stroj, který řídí člověk,

·       automatizovaná výroba - práci vykonává stroj bez zásahu lidské ruky;

 

b) podle počtu vyráběných výrobků jednoho druhu:

·       kusová výroba - jeden nebo několik málo kusů určitého druhu a velká rozmanitost vyráběných druhů,

·       sériová výroba - větší množství výrobků jednoho druhu a menší množství vyráběných druhů,

·       hromadná výroba - velké množství jednoho druhu výrobku (případně v několika typových obměnách).Typická pro spotřební průmysl.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

                                  

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.