11 Právní normy pro podnikání

Veškerá podnikatelská činnost je právně ošetřena. Několik desítek základních právních norem vytváří obecné právní prostředí pro podnikání v České republice. Říkají nám, kdo může podnikat , jakou formou, na základě čeho, příp. jak ukončit podnikatelskou činnost.
Jmenujme aspoň nejvýznamnější:

  Obchodní zákoník

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Zákon o konkurzu

Zákon o živnostenském podnikání

  Celní a daňové zákony


předcházející strana    obsah    následující strana             test