11 Právní normy pro podnikání

Veškerá podnikatelská činnost je právně ošetřena. Několik desítek základních právních norem vytváří obecné právní prostředí pro podnikání v České republice. Říkají nám, kdo může podnikat, jakou formou, na základě čeho, příp. jak ukončit podnikatelskou činnost.
Jmenujme aspoň nejvýznamnější:

  Občanský zákoník (Nový občanský zákoník NOZ vydán 2012)

  Zákoník práce

  Insolvenční zákon

Zákon o živnostenském podnikání

  Celní a daňové zákony

a řada dalších.


předcházející strana    obsah    následující strana             test

 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.