12 Podnikatelé a jejich rozdělení

Při orientaci v právním prostředí podnikání se můžeme držet několika norem:

 Občanského zákoníku, jako normy obecné, platné pro fyzické i právnické osoby

  Zákona o obchodních korporacích, pro právnické osoby

 Živnostenského zákona, především pro fyzické osoby (osoby samostatně výdělečně činné OSVČ)


předcházející strana    obsah    následující strana               test

 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.