11 Test 

Otázky:

  1. Jste podnikatel a potřebujete s jiným podnikatelem uzavřít smlouvu o nákupu stroje. V kterém zákoně budete hledat?

  2. Jste podnikatel a potřebujete uzavřít pracovní smlouvu se svým zaměstnancem. Podle kterého zákona se budete řídit?

  3. Jste podnikatel a potřebujete koupit nebo pronajmout nemovitost. Do kterého zákona nahlédnete?

  4. Jste podnikatel a chcete koupit jinou firmu? Který zákon musíte respektovat?

  5. Jste podnikatel a chcete řádně plnit své závazky vůči státu. Které zákony musíte znát?

Řešení:

  1. Právní vztahy mezi podnikateli upravuje obchodní zákoník. Kupní smlouvu (popřípadě smlouvu o dílu) hledejte v něm.

  2. Vztahy podnikatele a jeho zaměstnanců upravuje zákoník práce.

  3. Právní vztahy okolo nemovitostí neupravuje obchodní zákoník, musíte jít do právní normy obecnější, kterou je občanský zákoník.

  4. Zajímat vás bude určitě více zákonů, ovšem v žádném případě neopomeňte na zákon protimonopolní, který hlídá, zda touto akvizicí nezískáte dominantní postavení na trhu. V tom případě by vaše snaha koupit jinou firmu musela být schválena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

  5. Stát primárně zajímají vaše daně (zákon o správě daní, zákon o dani z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o spotřebních daních, zákon o dani silniční, zákon o dani z nemovitosti, zákon o dani dědické darovací a z převodu nemovitosti) a platby sociálního a zdravotního pojištění (zákon o správě sociálního zabezpečení, zákon o zdravotním pojištění).


    obsah    následující test             zpět na stránku výuky