122 Podnikatelé podle Občanského zákoníku

Občanský zákoník uvádí širší výčet subjektů, které mohou potenciálně podnikat. U následujícího seznamu si však uvědomte, že s výjimkou obchodních společností, družstev, státních podniků a sdružení, které jsou typickými představiteli ziskového sektoru, většina jmenovaných subjektů patří spíše do neziskového sektoru a podnikání je pro ně pouze doplňkem k jejich hlavní činnosti.

Podnikat mohou:

  1. sdružení podnikatelů bez vzniku právnické osoby (§ 2716 a následující NOZ)

  2. korporace - obchodní společnosti a družstva,

  3. sdružení právnických osob (je právnickou osobou),

  4. spolky a ústavy – zapisují se do veřejného rejstříku,

  5. fundace (nadace a nadační fondy),

  6. jednotky územní samosprávy – obce, kraje,

  7. jiné subjekty o nichž to stanoví zákon – státní podnik, příspěvkové organizace územně samosprávných celků, společenství vlastníků jednotek /společnosti soukromých majitelů bytů/ atd.


předcházející strana    obsah    následující strana                test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.