121 Podnikatelé

Podnikatel :
 
1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku – nerozhoduje zda povinně nebo dobrovolně

povinně se zapisují:

  • obchodní společnosti, družstva, jiné práv.osoby jimž to stanoví zákon /např. státní podnik, FNM, SCP/, všechny zahraniční osoby – fyzické i právnické (vyjma zahraničních fyzických osob s bydlištěm ve státech EU a Evropského hospodářského prostoru)

  • fyzická osoba se musí zapsat také v případě, když výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částky 120 00 000 Kč

  • fyzická osoba se zapisuje také, když provozuje živnost průmyslovým způsobem

dobrovolně se zapisují fyzické osoby s bydlištěm na území ČR a zahraniční fyzické osoby s bydlištěm ve státech EU a Evropského hospodářského prostoru

2. osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění

3. osoba podnikající na základě jiného oprávnění dle zvláštního předpisu – jde o podnikání vyloučené ze živnostenského zákona – advokáti, lékaři atd.

4. fyzické osoby provozující zemědělskou výrobu.
   


předcházející strana    obsah    následující strana                   test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.