122 Test

Otázky:

 1. Musí nutně každý subjekt, který občanský zákoník uvádí jako podnikatele podnikat?

 2. Rozhodněte, zda bude podnikání pro následující subjekty hlavní činností (s vysokou pravděpodobností):

 • sdružení tří autodopravců za účelem nákupu speciálního tahače

 • sdružení pěti obcí za účelem postavení společného vodovodu

 • úvěrové a spořitelní družstvo

 • občanské sdružení na ochranu orlů v Čechách

 • nadace pro pomoc tělesně postiženým

 • strana přátel piva

 • obec XYZ

 • České dráhy, státní podnik

 • gymnázium

 • soukromá podnikatelská škola, s.r.o.

 • občan František Novák

Odpovědi:

 1. Ne každý subjekt, který může podnikat dle (dle občanského zákoníku) musí nutně tuto činnost provozovat. Pokud by tomu tak bylo, byly by nutně všechny uvedené subjekty zároveň jmenovány v obchodním zákoníku, který jmenovitě uvádí, kdo je  podnikatel. Toto konstatování má řadu dopadů. Jedním z nich je například to, že podnikatelé se ve svém účetnictví řídí postupy a účtovou osnovou pro podnikatele, kdežto například rozpočtové a příspěvkové organizace (školy, úřady apod.) mají své speciální účetní postupy a osnovy. Tak se může stát, že například státní škola (příspěvková nebo rozpočtová organizace) vede účetní záznamy o své činnosti jiné než soukromá škola společnost s ručením omezeným.

 2. Hlavní činností bude podnikání pravděpodobně pro následující subjekty označené červeně:

 • sdružení tří autodopravců za účelem nákupu speciálního tahače (dá se předpokládat, že tahač chtějí využívat k dosažení zisku)

 • sdružení pěti obcí za účelem postavení společného vodovodu (primárním důvodem postavení vodovodu pro tyto obce nebylo dosažení zisku, ale zajištění vody pro obyvatele. Možná na tom obce i něco vydělají, nebo také prodělají, to z nich ovšem nedělá podnikatele).

 • úvěrové a spořitelní družstvo (setkáte se i s pojmem kampelička. Je to podnikatelský subjekt, protože vklady svých členů musí investovat na finančních trzích, aby si vydělalo na úroky pro své členy).

 • občanské sdružení na ochranu orlů v Čechách

 • nadace pro pomoc tělesně postiženým

 • strana přátel piva (politické strany podléhají zákonu o politických stranách a ten výrazně omezuje jejich podnikatelské aktivity).

 • obec XYZ (obec může být například zakladatelem firmy Teplo, a.s., která je podnikatelským subjektem a prodává teplo formou dálkového topení v regionu obce, to je ovšem samostatný právnický subjekt, za jehož závazky obec jakožto akcionář neručí. Obec sama tedy není podnikatelský subjekt).

 • České dráhy, státní podnik (státní podniky jsou podnikatelské subjekty dle obchodního zákoníku a řídí se speciálním zákonem o státním podniku).

 • gymnázium (pokud není v názvu uvedena právní forma subjektu, jedná se o rozpočtovou nebo příspěvkovou organizaci státu. Tato čerpá všechny nebo většinu svých prostředků z veřejných rozpočtů a není podnikatelem. Podnikání pro ni může být doplňkovou činností).

 • soukromá podnikatelská škola, s.r.o. (tento subjekt má v názvu uvedeno, že se jedná o společnost s ručením omezeným, takže jde o podnikatelský subjekt, který se řídí obchodním zákoníkem. Na této věci nic nemění fakt, že se jedná o školu, která může dostávat od státu určité dotace na vzdělávací činnost).

 • občan František Novák (občan jako subjekt není uveden ani v obchodním ani v občanském zákoníku jako možný podnikatel. Pokud tedy nemá vyřízené živnostenské nebo jiné oprávnění, podnikat nesmí).

 

 


předcházející test    obsah    následující test                       zpět na stránku výuky