12 Test

Otázky:

  1. Jaký je rozdíl ve specifikaci podnikatelských subjektů podle Obchodního zákoníku a podle Občanského zákoníku?

Odpovědi:

  1. Obchodní zákoník je specifická právní norma vztahující se výhradně na podnikatele a tyto podnikatele si také obchodní zákoník sám definuje. Občanský zákoník jako právní norma obecnější se nevztahuje pouze na podnikatele, vztahuje se na všechny občany, a proto také definuje šíře všechny subjekty, které mohou podnikat, i když to některé z nich nedělají nebo pro ně není podnikání hlavní náplní (viz nadace, obecně prospěšné společnosti, obecní úřady atd.). Podnikat tedy mohou i organizace neziskového sektoru, ovšem v omezeném rozsahu a za podmínek stanovených zákony či zřizovatelem.předcházející test    obsah    následující test               zpět na stránku výuky