31 Živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/ upravuje vstup do podnikání.Tento zákon prošel za dobu své existence od roku 1991 řadou novelizací.

Aktuální znění živnostenského zákona najdete například na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455


předcházející strana    obsah    následující strana                   test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.