31 Živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/ upravuje vstup do podnikání.Tento zákon prošel za dobu své existence od roku 1991 řadou novelizací. Poslední zásadní má účinnost od března roku 2000 a zavádí již některé prvky směřující ke kompatibilitě živnostenského zákona s právní úpravou podmínek pro podnikání v EU. K úplnému souladu živnostenského práva s právními normami EU dojde s účinností další novely živnostenského zákona, která je načasována k 1.1.2003.


předcházející strana    obsah    následující strana                   test