32 Definice živnosti

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

  • Soustavná činnost - v případě nahodilé, nesoustavné činnosti se nejedná o provozování živnosti dle tohoto zákona.

  • Provozovaná samostatně - je třeba odlišit činnosti, které nejsou provozovány samostatně a mají charakter zaměstnaneckého poměru. V tom případě se nejedná o provozování živnosti, ale o právní vztah vymezený zákoníkem práce .

  • Vlastním jménem - podnikatel (fyzická i právnická osoba) provozuje živnost pod vlastním jménem dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

  • Na vlastní odpovědnost - z provozování živnosti vznikají podnikateli povinnosti a práva dle příslušných zákonů. Odpovědnost podnikatele je nedílně spjata s podnikatelským rizikem.

  • Za účelem dosažení zisku - podnikatel podniká proto, aby dosáhl zisk, bez ohledu na to, zda tohoto cíle bude nakonec dosaženo či podnikatel utrží ztrátu. Tím se provozování živnosti zásadně liší od provozování činností nepodnikatelských subjektů neziskového sektoru (rozpočtové a příspěvkové organizace, nadace, veřejně prospěšné společnosti atd.).

Některé podnikatelské činnosti nejsou živnostmi a jsou provozovány na základě jiných právních norem (např. lékaři apod.)

Živností není :

  • provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě

  • využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, výkon hromadné správy autorských práv

  • činnost lékařů, lékárníků, přírodních léčitelů, veterinářů, advokátů, notářů, znalců, auditorů, burzovních makléřů

  • živností dále není činnost bank, pojišťoven, penz.fondů, burz, pořádání loterií, hornická činnost, výroba elektřiny, zemědělství, výroba léčiv, rozhlasové a televizní vysílání, provoz jaderných zařízení

Výčet těchto vyhrazených činností je mnohem rozsáhlejší než uvedené příklady a je součástí § 3 živnostenského zákona. Je často novelizován podle aktuálních potřeb legislativy.


předcházející strana    obsah    následující strana                      test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.