31 Test

Otázky:

 1. Co byste hledali v živnostenském zákoně?

 2. Zajímá živnostenský zákon občany?

Odpovědi:

 1. Živnostenská zákon se vztahuje na podnikatele. Upravuje:

  • co je to živnost, co není živnost,

  • rozdělení živností a podmínky pro získání živnostenského oprávnění,

  • povinnosti živnostníků, registrace živnostníků,

  • sankce za porušování živnostenského zákona,

  • v přílohách najdete vyjmenované jednotlivé živnosti a podmínky, které musí podnikatel splňovat k udělení živnostenského oprávnění.

 2. Živnostenský zákon je specifická norma určená podnikatelům. Občany zajímá pouze v případě, když mají podezření na neoprávněné podnikání, nebo porušování povinností podnikatele dle tohoto zákona. Živnostenský zákon však neřeší běžné obchodní vztahy mezi občanem a podnikatelem (reklamace, uzavírání a plnění smluv apod. - ty jsou upraveny občanským zákoníkem).

předcházející test     obsah     následující test             zpět na stránku výuky