281 Orgány družstva

Orgány družstva jsou:

členská schůze

 • nejvyšší orgán družstva

 • schází se nejméně jednou ročně, představenstvo svolá i na žádost kontrolní komise nebo aspoň jedné třetiny členů

 • schvaluje účetní závěrku, rozdělení a užití zisku

 • volí členy představenstva a kontrolní komise, rozhoduje o výši základního kapitálu

 • při hlasování má každý člen jeden hlas /členský vklad je totiž jednotný/

představenstvo

 • řídí činnost družstva

 • volí ze svých členů předsedu družstva, který řídí jednání představenstva

 • představenstvo plní usnesení členské schůze

kontrolní komise

 • odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na jiných orgánech družstva

 • projednává stížnosti členů a kontroluje činnost družstva

 • musí mít nejméně 3 členy a schází se nejméně jednou za 3 měsíce

další orgány určené stanovami


předcházející strana    obsah    následující strana                   test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.