32 Test

Otázky:

 1. Rozhodněte, zda podnikatel v daných případech splňuje charakteristiky živnosti:

  • Paní Nováková upekla koláče na svatbu své dcery. Část hostů odřekla pro nemoc účast na svatbě. Paní Nováková se rozhodla přebytek koláčů prodat.

  • Klempíř se se svým zaměstnavatelem dohodne, že vzhledem k nedostatku klempířské práce ho firma propustí, ale on bude pracovat doma v dílně a firma si u něj v případě potřeby zadá práci.

  • Splňuje firma Bacil, s.r.o. podmínku podnikání pod vlastním jménem, když žádný z majitelů se nejmenuje Bacil?

  • Pracovník firmy vyrábějící barvy z nedbalosti zavinil havárii a únik barev do potoka, kde uhynuly ryby. Je za to zodpovědná firma nebo pracovník?

  • Firma vyrábějící boty již druhým rokem dosahuje ztrátu.

   

Odpovědi:

 1. Správné odpovědi jsou označeny ANO, nesplnění podmínek podnikání je označeno NE:

 • Paní Nováková upekla koláče na svatbu své dcery. Část hostů odřekla pro nemoc účast na svatbě. Paní Nováková se rozhodla přebytek koláčů prodat. NE - podle popisu pekla koláče pro vlastní spotřebu a prodej je pro ni výjimečný, neprovádí soustavnou činnost. Pokud by ale pečením koláčů živila, podmínky živnosti by splnila.

 • Klempíř se se svým zaměstnavatelem dohodne, že vzhledem k nedostatku klempířské práce ho firma propustí, ale on bude pracovat doma v dílně a firma si u něj v případě potřeby zadá práci. ANO - klempíř si vyřídí živnostenské oprávnění, bude samostatný podnikatel. Zakázky může potom dělat nejen pro svého původního zaměstnavatele, ale i pro jiné zákazníky.

 • Splňuje firma Bacil, s.r.o. podmínku podnikání pod vlastním jménem, když žádný z majitelů se nejmenuje Bacil? ANO. Právnické osoby mohou mít jako svou obchodní firmu (jméno) pod kterým podnikají i věcný název. Pod tímto názvem jsou zapsáni v obchodním rejstříku a mají povinnost činit právní úkony pod touto obchodní firmou - jednání vlastním jménem je jednáním pod obchodní firmou. Jména majitelů nemusí být v názvu obsažena.

 • Pracovník firmy vyrábějící barvy z nedbalosti zavinil havárii a únik barev do potoka, kde uhynuly ryby. Je za to zodpovědná firma nebo pracovník? ANO - firma má plnou odpovědnost za vše co vyrobí a svou činností způsobí. V tomto případě bude firma pravděpodobně popotahována a dostane pokutu. S pracovníkem, který havárii způsobil může vést disciplinární řízení, žádat částečnou náhradu škody apod.

 • Firma vyrábějící boty již druhým rokem dosahuje ztrátu. ANO - firma má za cíl dosáhnout zisk, proto splňuje poslední podmínku z definice živnosti. To, že se jí to nedaří na výše uvedeném faktu nic nemění.

 

 

předcházející test     obsah     následující test               zpět na stránku výuky