33 Test

Otázky:

  1. Musí podnikatel nebo jeho odpovědný zástupce splňovat vždy i všeobecné i zvláštní podmínky?

  2. Jak prokážete svou bezúhonnost?

  3. Co si představíte pod pojmem provozování živnosti průmyslovým způsobem?

     

Odpovědi:

  1. Splňovat musí vždy všeobecné podmínky. Zvláštní podmínky, jako například vyučení v oboru, maturita, VŠ, délka praxe a jiné podmínky, musí splňovat jen ten, kdo žádá o živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací vázanou, ohlašovací řemeslnou, nebo koncesovanou. Výčet těchto podmínek je uveden v přílohách živnostenského zákona samostatně pro každou živnost.

  2. Výpisem z trestního rejstříku, který není starší než 3 měsíce.

  3. Pro větší firmy, kde dochází k rozvinuté dělbě práce a mnoho různých profesí pracuje na konkrétním výrobku, dřívější úprava živnostenského zákona znamenala, že pro každou profesi museli mít samostatné živnostenské oprávnění (100 i více živnostenských listů). Pro tyto firmy je výhodnější využít možnost zažádat o živnostenské oprávnění k provozování živnosti průmyslovým způsobem, které je opravňuje k vykonávání všech činností potřebných k výrobě a prodeji určitého výrobku (strojírenská firma -soustruh, dřevařská firma - nábytek, apod.).

 

předcházející test     obsah     následující test            zpět na stránku výuky