36 Test

Otázky:

  1. Co je důvodem správy sociálního zabezpečení, aby požadovala zrušení živnosti podnikatele?

  2. Může podnikatel přerušit na nějaký čas podnikání a znovu ho obnovit?

Odpovědi:

  1. Pokud se podnikatel nezaregistruje k platbě sociálního a zdravotního pojištění nebo dlouhodobě toto pojištění neplatí. Podnikatelé platí za sebe sociální a zdravotní pojištění ve formě měsíčních záloh, které se jednou ročně vyúčtovává podle skutečné výše dosažených příjmů (po podání daňového přiznání k dani z příjmu za uplynulý rok).

  2. Podnikatel může z řady důvodů potřebovat přerušit podnikání (zdravotní důvody, dlouhodobý pobyt v zahraničí atd.). O toto přerušení musí zažádat na příslušných úřadech (živnostenský úřad, finanční úřad, správa sociálního zabezpečení). Pominou-li důvody pro přerušení, může svou podnikatelskou činnost obnovit, popřípadě ji zcela ukončit.

 

předcházející test     obsah     následující test           zpět na stránku výuky