37 Odpovědný zástupce

Podnikatelům – fyzickým osobám, kteří nesplňují zvláštní podmínky provozování živnosti, umožňuje zákon podnikání prostřednictvím odpovědných zástupců . Právnické osoby ustanovují odpovědného zástupce vždy, s tím, že přednostně mají být ustanovováni z členů statutárních orgánů. Odpovědného zástupce je povinen ustanovit také podnikatel, který je zahraniční fyzickou osobou. Totéž platí i pro zahraniční právnickou osobu, kde tuto funkci plní vedoucí organizační složky.

Co musí splňovat odpovědný zástupce:

  • všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živnosti

  • pokud není občanem ČR, musí prokázat znalost českého jazyka

  • nemůže to být osoba, která má soudem uložen zákaz činnosti, případně u níž trvá překážka provozování živnosti (insolvence) apod.


předcházející strana    obsah    následující strana                      test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.