37 Test

Otázky:

  1. Pokud podnikatel sám splňuje podmínky pro udělení živnosti, musí jmenovat odpovědného zástupce?

  2. Odpovědný zástupce je něco jako ředitel?

Odpovědi:

  1. Nemusí.

  2. Odpovědný zástupce je v pracovněprávním vztahu k firmě (smlouva o dílo, pracovní poměr atd.), ale nemusí být ředitelem. Odpovědný zástupce zodpovídá za splnění podmínek daných živnostenským zákonem, nikoliv za běžný chod organizace. Odpovědný zástupce je například odborník s patřičnými zkouškami v určité technické oblasti a za úplatu může zastávat funkci odpovědného zástupce maximálně pro dvě firmy. Tuto funkci si představte spíše jako odborný dozor, kontrolní a poradenskou.

 

předcházející test     obsah     následující test       zpět na stránku výuky