38 Test

Otázky:

  1. Musí podnikatel žádat o zápis do živnostenského rejstříku?

  2. Jakou úlohu má živnostenský rejstřík? Srovnejte s obchodním rejstříkem.?

Odpovědi:

  1. Nemusí. Jakmile získá živnostenské oprávnění, živnostenský úřad ho sám do rejstříku zapíše. Rejstřík je veden v počítačové síti pro celou republiku. Do veřejné části můžete také nahlédnout, například na internetové adrese ministerstva financí www.mvcr.cz část nazvaná ARES.

  2. Živnostenský rejstřík má úlohu především evidenční a informační - zapsání do živnostenského rejstříku nemá pro podnikatele úlohu konstitutivní (zápisem do rejstříku nevzniká právo podnikatele provozovat uvedenou živnost. Toto právo má dnem ohlášení živnosti ohlašovací nebo dnem udělení koncese). Tím se významně liší od obchodního rejstříku, který má pro právnické osoby - teprve zápisem do obchodního rejstříku vzniká právnická osoba a má právo vstupovat do právních vztahů.

 

předcházející test     obsah     následující test            zpět na stránku výuky