TESTY - Obsah - PRÁVNÍ PODMÍNKY PODNIKÁNÍ

1.  Obecné pojmy

     1.1  Právní normy pro podnikání

     1.2  Podnikatelé a jejich rozdělení

            1.2.1  Podle Obchodního zákoníku

            1.2.2  Podle Občanského zákoníku  

     1.3 FO a PO

      1.4 Ziskový a neziskový sektor

2.  Obchodní zákoník

     2.1  Základní pojmy

                2.1.2 Hospodářská soutěž

     2.2  Obchodní společnosti

                2.2.1 Zakládání obchodních společností

                2.2.2 Přeměny obchodních společností

                2.2.3 Ukončení podnikání obchodní společnosti

     2.3  Rysy obchodních společností

     2.4  Veřejná obchodní společnost

     2.5  Komanditní společnost

     2.6  Společnost s ručením omezeným

            2.6.1  Orgány s.r.o. 

     2.7  Akciová společnost

            2.7.1  Akcie 

            2.7.2  Orgány akciové společnosti            

     2.8  Družstvo

            2.8.1  Orgány družstva 

3.  Živnostenský zákon

     3.1  Živnostenský zákon

     3.2  Definice živnosti

     3.3  Provozování živnosti

     3.4  Rozdělení živností

     3.5  Sankce

     3.6  Zánik živnostenského oprávnění

     3.7  Odpovědný zástupce

     3.8  Živnostenský rejstřík

4.  Občanský zákoník

     4.1  Občanský zákoník

     4.2 Pojmy občanského zákoníku

5.  Státní podnik

6.  Neziskové organizace

     6.1  Obecně prospěšná společnost

     6.2  Nadace

7.  Zákon o konkurzu
     7.1  Zákon o konkurzu


     zpět na stránky výuky