14 Test

Otázky:

  1. Musí nutně organizace ziskového sektoru dosahovat zisk?

  2. Může organizace neziskového sektoru dosáhnout zisk?

  3. Proč tedy oddělujeme organizace ziskového a neziskového sektoru?

Odpovědi:

  1. Z krátkodobého hlediska nemusí.  Naopak velmi často se setkáme se situací, že podnikatel je ve ztrátě. Protože je však majetek ziskové organizace přesně ohraničen a dlouhodobé ztráty vedou nutně k jeho zmenšování limitně se blížícímu nule (a klidně i záporu - podnikatel může být předlužen !), je zřejmé, že ztrátu si může organizace ziskového sektoru dovolit pouze dočasně a dříve nebo později musí dosahovat zisk, jinak zkrachuje.

  2. Organizace neziskového sektoru není zřízena proto, aby dosahovala zisk (plní jiné funkce a  k nim má uzpůsobené i zdroje svých financí, většinou různé dotace a dary). Tyto organizace nemusí podnikat (peníze získávají jinak), ovšem v určitých případech jako doplňkové zdroje příjmu mohou mít i podnikání. Tyto organizace tedy v principu mohou zakončit roční hospodaření se ziskem - na zřizovateli a stanovách pak závisí, jak s tímto ziskem mohou naložit (některé druhy organizací mají přímo v zákoně uvedeno, že zisk musí ponechat jako zdroj financování potřeb neziskové organizace a nesmí ho využít jinak - už vůbec ne pro osobní spotřebu zakladatelů). Neziskové organizace, jejichž zřizovatelem je stát většinou odvádí vzniklý zisk zakladateli - státu. S podnikáním je samozřejmě spojeno riziko (viz definice podnikání z obchodního zákoníku) a nezisková organizace nemá morální právo krýt rizika svého podnikání ze zdrojů určených jejímu neziskovému účelu a poslání. Proto je v principu toto podnikání pouze doplňkové, omezené (vzdělávací organizace by například neměla současně podnikat jako prodejce alkoholu a tabáku) a s výraznou regulací rizik (volba jen těch druhů podnikání, kde jsou malá rizika). Typickými příklady jsou například podnikatelské aktivity měst a obcí (městské banky, kampeličky, bytové podniky, drobné provozovny služeb apod.).

  3. Organizace ziskového a neziskového sektoru kupodivu neoddělujeme podle zisku (dosáhne, nedosáhne), ale podle účelu, za kterým byly zřízeny. Je to velmi důležité právě proto, že oba typy organizací pak mají odlišné principy fungování - zisková organizace by měla dělat vše potřebné, aby dosáhla zisk, nezisková organizace na zisk až tak moc nehledí (i když by potěšil) a hlavně se snaží plnit své poslání. Plnění tohoto poslání je ovšem mnohem hůře hodnotitelný a měřitelný parametr, než u dosahování zisku, takže management neziskových organizací má složitější postavení, když zdůvodňuje význam a úspěchy své organizace v porovnání s penězi, které na dosažení svých cílů utratili (a kolik budou potřebovat na další rok svého fungování). 

V principu není nešťastnější řešení, než když se zisková organizace chová jako nezisková (příliš štědré dary na sportovní kluby potopily nejednoho českého podnikatele) a nezisková organizace se chová jako zisková (řada obcí se hrozně zadlužila, když v podnikatelském nadšení stavěla hotely a rekreační objekty, které pak neprosperovaly - své dluhy dnes splácí prodejem obecní školy, obecní radnice a místní kapličky).

předcházející test     obsah     následující test              zpět na stránku výuky