21 Test

Otázky:

 1. Co si představíte pod pojmem podnik?

 2. Může být podnikem firma pracující bez zaměstnanců v pronajaté kanceláři a zabývající se například prodejem nemovitostí?

 3. Co je to obchodní firma?

 4. Co je to obchodní rejstřík, kdo ho vede, kde ho najdete, čím se liší od živnostenského rejstříku?

Odpovědi:

 1. Pod pojmem podnik si většina studentů představí průmyslovou budovu nebo celý průmyslový areál, v něm stroje a sklady (materiálu, hotových výrobků) a auta, která pořád něco přivážejí a odvážejí. Mají pravdu, ovšem pouze částečnou. Podle definice je podnik tvořen

  • hmotnými složkami - viz výše

  • osobními složkami - pracovníci podniku s jejich kvalifikací, dovednostmi  apod. Většina manažerů tvrdí (a oprávněně), že právě lidé tvoří nejdůležitější část každého podniku. Dobrý zaměstnanec může podniku přinést prosperitu, špatný pracovník ji může úplně potopit. Pokud vedle sebe postavíte dva podniky se stejným hmotným vybavením, klidně se do roka dočkáte toho, že jeden podnik prosperuje a druhý spěje ke konkurzu - vše je v lidech.

  • nehmotnými složkami podnikání - značka, know-how, licence, software atd. Ještě na začátku devadesátých let se tyto složky podniku neoceňovaly, neevidovaly a tudíž ani nemohly být součástí pojmu podniku. Dnes je situaci jiná - pokud chcete koupit nebo prodat podnik, neprodáváte jeho jednotlivé části, ale celek složený ze všech jeho částí (tedy včetně zapracované a kvalifikované pracovní síly a nehmotného majetku a práv penězi ocenitelných).

 2. Jistě, i takový podnik jste schopni prodat (byť nemá žádný majetek, zaměstnance a často ani know-how). Otázkou je ovšem cena takového podniku, která nebude nikterak závratná.

 3. Obchodní firma je pojem, který zavedl obchodní zákoník v roce 2000 a řadě studentů i laické veřejnosti jím zamotal hlavu. Pod tímto pojem si totiž nepředstavujte pouze obchodníka, ale jakoukoliv firmu - právnickou osobu, která se nějak oficiálně jmenuje (pod určitým názvem je zapsaná v obchodním rejstříku) a tento její název se označuje pojmem obchodní firma. Tvorba názvu firmy (obchodní firmy) má svá pravidla - právnické osoby jsou povinny uvádět ve své obchodní firmě právní formu svého podnikání (a.s., s.r.o., družstvo apod.), mohou mít věcný nebo jmenný název firmy. Pokud chce mít obchodní firmu fyzická osoba (chce podnikat nejen pod svým vlastním jménem, ale používat i dodatek, například Franta Fiala - zámečnictví), musí se zapsat dobrovolně do obchodního rejstříku a vést podvojné účetnictví. Pokud fyzická osoba podniká jen pod svým jménem, nejedná se o obchodní firmu.

 4. Obchodní rejstřík eviduje podnikatele vyjmenované v obchodním zákoníku, pro právnické osoby má zápis do obchodního rejstříku konstitutivní povahu (teprve zápisem do rejstříku právnická osoba vzniká). Tuto evidenci vedou rejstříkové soudy (krajské soudy). Už jen z této charakteristiky je vidět obrovský význam obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík tedy nemá jen funkci evidenční (tak jak ji má u všech vydaných živnostenských oprávnění živnostenský rejstřík). Informace z obou rejstříků naleznete v systému ARES (administrativní registr ekonomických subjektů), který je veřejně dostupný na internetových stránkách ministerstva financí www.mfcr.cz a zdarma nabízí základní informace o podnikatelských subjektech registrovaných v ČR. 

předcházející test     obsah     následující test          zpět na stránku výuky