13 Test

Otázky:

 1. Musí nutně každá fyzická nebo právnická osoba být podnikatel?

 2. Kdo může jednat za fyzickou osobu a kdo může jednat za právnickou osobu.

 3. Rozhodněte, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu:

 • sdružení tří autodopravců dle § 829 občanského zákoníku

 • sdružení pěti obcí dle § 20 občanského zákoníku

 • Jednota, družstvo

 • občanské sdružení na ochranu orlů v Čechách

 • Kaufland, v.o.s.

 • František Novák, s.r.o.

 • Strana přátel piva

Odpovědi:

 1. Nemusí. Fyzická osoba může být zaměstnancem, popřípadě vůbec nemusí pracovat (pokud například zdědí majetky po předcích). Stejně tak právnické osoby mohou vznikat za účelem naplňování jiných cílů, než dosahování zisku (organizace neziskového sektoru). Stejně tak se ale stává, že fyzické nebo právnické osoby podnikají jenom "na část úvazku" - zaměstnanec může mít živnost na přilepšenou (provozování místního kina nebo bufetu na koupališti), právnická osoba se může starat o historickou památku, např. hrad (nezisková organizace dotovaná ze státních prostředků) a při tom může prodávat turistům suvenýry a občerstvení (doplňková podnikatelská činnost).

 2. Za fyzickou osobu může jednat ten, kdo má od ní plnou moc (dle občanského zákoníku), za právnickou osobu jedná ve všech věcech statutární orgán. U větších firem je však praktické rozložit pravomoci a odpovědnosti na více lidí. Firma může jmenovat prokuristu, který má velké pravomoci,  jinak je k jednání zplnomocňována konkrétní osoba (například zaměstnanec prodeje má plnou moc prodávat výrobky, ale nemá zplnomocnění k přijímání nových zaměstnanců). Tato zplnomocnění si stanovuje právnická osoba sama dle svých potřeb, většinou formou organizačního uspořádání a jmenování lidí do konkrétních funkcí s konkrétními pravomocemi.

 3. Fyzické osoby - FO, právnické osoby - PO

 • sdružení tří autodopravců dle § 829 občanského zákoníku  - každý z autodopravců jedná jako FO, sdružení není právnickou osobou

 • sdružení pěti obcí dle § 20 občanského zákoníku - sdružení právnických osob se vznikem právnické osoby

 • Jednota, družstvo - PO

 • občanské sdružení na ochranu orlů v Čechách - PO

 • Kaufland, v.o.s. - PO

 • František Novák, s.r.o. - PO

 • Strana přátel piva - PO

předcházející test      obsah     následující test                     zpět na stránku výuky